Gjaldskrá

 
Gjaldskrá þessi gildir nema um annað hafi verið samið.  Ákvörðun þóknunar mótast af þeim fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast því verki sem unnið er, sbr. lög nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa, og reglugerð nr. 939/2004.
 
Miðlunar-/söluþóknun af söluverði báta er 3% án VSK þó þannig að lágmarks söluþóknun er kr. 350.000,- án VSK.  Söluþóknun á bátum í einkasölu er samkvæmt nánara samkomulagi.  Auk þess greiðir seljandi fast gjald vegna útlagðs kostnaðar, kr. 50.000,- án VSK.  
 
Við kaup á bát gerir kaupandi samning um þjónustu við skipasala og greiðir kr. 50.000,- án VSK í þóknun fyrir starfann.  Sé um að ræða kaup á bát milli landa er þóknun eftir nánara samkomulagi.
 
Þóknun af sölu á kvóta er 1,5% án VSK.  
 
Miðlunar-/söluþóknun á fyrirtækjum og rekstri, þ.m.t. birgðum, er samkomulagsatriði.  
 
Verð fyrir áritað verðmat á bát er kr. 65.000,- án VSK auk útlagðs kostnaðar við gerð matsins.  Milligangi sölu á bát sem verðmetinn hefur verið á þennan hátt er matið endurgreitt við kaupsamning.